Numele purtate de Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila de-a lungul timpului

 

 

Şcoala Reală

1863-1867

în „Casa Slătineanu”, imobil cu parter şi un etaj.

În ianuarie 1865, Primăria a înfiinţat un „internat sucursal”, pe lângă Şcoala Reală;

 

Gimnaziul „Carol I”

1867-1871

la etajul „Casei Zurmale”, un imobil necorespunzător, la al cărui parter era o cârciumă;

 

Şcoala Comercială

1871-1872

Şcoala s-a aflat în „Casa Carapanu” de pe str. Galaţi până la 26 octombrie 1861, apoi s-a mutat în „Casa Zurmale”, unde a stat până la 26 octombrie 1875;

 

Şcoală Comercială şi Gimnaziu

1872-1873

Gimnaziul Comunal

 

1873-1880

Gimnaziul s-a mutat la etajul localului Şcolii de Fete „Penetis-Zurmale” unde a funcţionat până în septembrie 1878. În 1879 comuna cumpără Casa Braun de pe str. Rubinilor unde funcţionează Gimnaziul până la 26 octombrie 1886.

La sfârşitul lui aprilie 1885 se pune piatra de temelie a localului pe terenul viran oferit de Primărie, situat pe Bd. Al.I.Cuza colţ cu str. Galbenă (azi, I.L.Caragiale). Acest teren aparţinuse epitropiei bisericii Sf. Arhangheli şi a fost donat anume pentru clădirea Gimnaziului. Proiectul clădirii şcolii a fost realizat de Al. Săvulescu, arhitect-şef al Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor.

Un incendiu izbucnit la 20 decembrie 1885 din neglijenţa unor lucrători a distrus întreaga clădire. Lucrările de restaurare a clădirii au început în primăvara anului 1886 şi s-au finalizat la 26 octombrie 1886.

La 7 decembrie 1886 a avut loc solemnitatea inaugurării localului, în prezenţa lui D.A. Strudza, ministrul Instrucţiunii şi a lui Trandafir Djuvara, ministru plenipotenţiar, fost elev al şcolii.

 

 

Gimnaziul Real

 

 

1880-1888

Liceul Real

 

1888-1894

 Liceul Real „Costache Negruzzi”

 

1894-1895

Liceul Real „Nicolae Bălcescu”

 

1895-1900

Gimnaziul „Nicolae Bălcescu”

1900-1906

Liceul „Nicolae Bălcescu”

1906-1948

Din cauza daunelor provocate localului în timpul ocupaţiei străine, liceul a funcţionat după război în clădiri ale unor şcoli primare până la 8 ianuarie 1919. Până la această dată s-au finalizat reparaţii interioare necesare pentru ca localul să fie pus în stare de funcţionare. Lucrările de reparaţii s-au încheiat abia către sfârşitul anului 1924.

Cutremurul din 10 noiembrie 1940 a lovit greu localul liceului (cel mai mult a avut de suferit aripa de sus, dinspre str. Vasile Sassu, azi I.L.Caragiale. Reparaţiile strict necesare s-au făcut timp de o săptămână în martie 1941, restul lucrărilor au continuat pe parcursul întregului an.

De la 24 aprilie 1944, localul şcolii a fost ocupat de spitalul german motorizat nr. 676, când s-au provocat mari stricăciuni clădirii.

După părăsirea localului de către spitalul german, localul şcolii a fost ocupat de un spital sovietic, timp de două săptămâni. Transformările interioare au condus la deteriorarea clădirii, care a fost reparată cu mari eforturi, astfel încât cursurile să poată fi reluate la 1 noiembrie 1944.

După închiderea anului şcolar şi până în 30 septembrie 1945 localul liceului şi internatul acestuia au fost ocupate de un spital sovietic.

 

Liceul de băieţi tip XI „Nicolae Bălcescu”

1948-1953

În învăţământ, ca şi întreaga viaţă socială se resimte politica de sovietizare.

 

17 aprilie 1960, liceului i-a fost reatribuit numele de „Nicolae Bălcescu”.

 

Prin Legea Învăţământului din mai 1968 durata şcolarizării era stabilită la 10 clase;

Şcoala Medie de Băieţi nr.2

1954-1955

Şcoala Medie nr. 2

1956-1960

Şcoala Medie „Nicolae Bălcescu”

1960-1965

 

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”

 

1965-1996

 

Ca urmare a cutremurului din 1977 o parte a clădirii vechi a suferit fisuri periculoase, ca urmare s-au efectuat lucrări de reparaţie capitală în cursul anului şcolar 1987-1988.

 

 

Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”

1996 şi în prezent

Corpul vechi (A) al Colegiului a fost reabilitat în anul şcolar 2004 - 2005;

Prin programul Guvernului României din 2002, la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” a fost construită Sala de sport a 162-a din program, dată în folosinţă în anul 2003.

Ca urmare a creşterii necesarului de spaţiu şcolar s-a dăugat câte un nivel superior la corpul de clădire B (Informatică - 2004, mansarda - 2011);