Agenţia Naţională Antidrog, în calitatea sa de coordonator naţional al politicilor publice în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri va implementa la nivel național, Campania media națională de prevenire a consumului de noi substanțe psihoactive ”Fii Liber!”  care își propune ca obiectiv principal creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de substanţe noi psihoactive, precum şi dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă la nivelul populaţiei generale 15-64 de ani, cu accent pe populaţia şcolară şi la risc de consum de droguri 15-34 de ani.

            Conform studiilor naționale: Studiul în populaţia generală (General Population Survey), care este considerat a fi un indicator epidemiologic cheie, utilizat la nivel mondial pentru estimarea consumului de droguri în populaţia generală și Studiul ESPAD - cel mai extins proiect internațional de cercetare axat pe studiul consumului de substanțe psihoactive la adolescenți în vârstă de 15-16 ani, după canabis, pe poziţia a doua în „topul” celor mai consumate droguri în România, se situează noile substanţe psihoactive.

Cea mai mică vârstă de debut, declarată de către cei care au experimentat consumul de NSP, a fost 12 ani. Noile substanțe psihoactive sunt consumate cu precădere de populația tânără (15-34 ani), toate prevalența și valorile caracteristicilor de utilizare fiind aproape dublă în comparație cu populația generală.

            Perioada de implementare a campaniei:  martie 2020-decembrie 2020.