CONCURS INTERJUDEȚEAN PE TEMA DREPTURILOR OMULUI

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE:

 

SCOP: Dezvoltarea unei culturi a Drepturilor Omului în mediul educațional din colegiul nostru într-un cadru mai larg, al comunității educaționale (locale, naționale, internaționale)

 OBIECTIVE:

  1. Proiectarea și planificarea activităților privind Educația pentru Drepturile Omului la nivelul școlii
  2. Popularizarea activităților de proiect/concursului la nivel local, național și internațional
  3. Implementarea proiectului prin activități la nivelul școlii, la nivel național și internațional
  4. Evaluarea impactului proiectului asupra elevilor și profesorilor participanți la proiect

 SECȚIUNI:

-          secțiunea învățământ primar (clasele I-IV)

-          secțiunea învățământ gimnazial (clasele V-VIII)

-          secțiunea învățământ liceal (clasele IX-XII)

 CONDIȚII DE PARTICIPARE:

-          concursul se adresează elevilor din clasele I-XII din unitățile școlare din județul Brăila, unităților școlare din țară și unităților școlare din alte țări invitate să participe

-          la toate secțiunile de concurs elevii participă individual, fiind selectați la nivelul fiecărei unități școlare

 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară on-line, fiecare unitate școlară va transmite lista elevilor selectați (conform fișei de înscriere) precum și lucrările acestora pe adresa de e-mail a școlii:

-          la secțiunea învățământ primar elevii vor realiza o lucrare practică (afiș, poster, desen, pictură) care să ilustreze Drepturile Copilului în orașul/ țara sa; fiecare lucrare va fi scanată/fotografiată și transmisă pe e-mail sub formă de atașament la fișa de înscriere (însoțită de numele și prenumele elevului, clasa)

-          la secțiunea învățământ gimnazial elevii vor realiza o lucrare scrisă care va consta în redactarea răspunsurilor la 10 întrebări referitoare la Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene; întrebările vor fi afișate pe site-ul colegiului pe 5 decembrie 2014; fiecare lucrare va fi scanată și transmisă pe e-mail sub forma unui atașament la fișa de înscriere (însoțită de numele și prenumele elevului, clasa); elevii din alte țări vor redacta lucrările în limba engleză, franceză, germană, spaniolă

-          la secțiunea învățământ liceal elevii vor realiza un eseu de aproximativ 2-3 pagini în care vor aborda, la alegere, unul dintre următoarele subiecte: Istoricul Drepturilor Omului, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Drepturile femeii, Aplicarea Drepturilor omului în țara sa; eseu va fi redactat în format Word și va fi transmis pe e-mail sub forma unui atașament (pdf) la fișa de înscriere (însoțit de numele și prenumele elevului, clasa); elevii din alte țări vor redacta lucrările în limba engleză, franceză, germană, spaniolă

CRITERII DE EVALUARE

La nivelul Colegiului se constituie Comisia de concurs formată din membrii echipei de proiect ”O școală pentru viitorii cetățeni europeni” și reprezentanți desemnați ai instituției partenere – Inspectoratul Școlar Județean Brăila. La nivelul Comisiei de concurs se constituie subcomisii:

-          subcomisia de centralizare a fișelor de înscriere și a lucrărilor elevilor

-          subcomisia de evaluare a lucrărilor la nivel primar

-          subcomisia de elaborare a subiectelor și evaluare a lucrărilor la nivel gimnazial

-          subcomisia de evaluare a lucrărilor la nivel liceal

Lucrările vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: respectarea temei impuse, respectarea formatului lucrării, corectitudinea informațiilor, originalitate, creativitate.

 DISPOZIȚII FINALE

Lucrările la diferite secțiuni se transmit de către profesorul coordonator din fiecare unitate școlară împreună cu fișa de înscriere până pe 10 decembrie 2014 pe e-mail-ul școlii, unde vor fi publicate și rezultatele concursului. Se acordă diplome de participare tuturor elevilor, cadrelor didactice îndrumătoare și unităților școlare participante. Se acordă câte 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III și 1 mențiune pentru fiecare secțiune de concurs. Diplomele și premiile se acordă/ se transmit cel târziu pe 9 mai 2015.

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE

Unitatea şcolară

Denumire:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Numar lucrări înscrise în concurs

 

Secțiunea învățământ primar:

Secțiunea învățământ gimnazial:

Secțiunea învățământ liceal:

Lista nominală a elevilor pe fiecare secțiune:

 

1.      

Profesor îndrumător:

1.      

Profesor îndrumător:

1.

Profesor îndrumător:

Persoana de contact:

Numele:

Prenumele:

Telefon:

E-mail:

 

 

 

Concursul pe tema „Carta drepturilor fundamentale”

 

 

1.Respectarea drepturilor fundamentale reprezintă una dintre preocupările cele mai importante de-a lungul istoriei omenirii, în special în epoca contemporană. Astfel, de-a lungul timpului au fost alcătuite mai multe documente care au descris aceste drepturi. „Carta drepturilor fundamentale” este un astfel de document.

 

Întrebare: Ce reprezintă „Carta drepturilor fundamentale”?

 

 

2.Ca orice document de importanță pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, Carta este rezultatul colaborării dintre cele 3 instituții fundamentale ale Uniunii Europene: Consiliul European, Parlamentul European și Comisia Europeană.

 

Întrebare: Care a fost rolul fiecărei instituții în redactarea și adoptarea Cartei, și la ce dată au fost luate deciziile?

 

 

3.Conținutul Cartei fundamentale a avut la bază alte documente juridice adoptate de comunitatea europeană în a doua jumătate a secolului XX.

 

Întrebare: Menționati 4 documente care au stat la baza alcătuirii Cartei drepturilor fundamentale.

 

 

4.Ca orice text juridic, conținutul cartei este organizat în capitole și articole care descriu principalele drepturi ale cetățenilor europeni.

 

Întrebare: Cum se intitulează cele 6 capitole principale ale Cartei și care este numarul total de articole din Cartă?

 

 

5.În Preambulul Cartei se afirmă faptul că „Uniunea se întemeiază pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii; ea se sprijină pe principiul democraţiei şi principiul statului de drept. […] Ea situează persoana în centrul acţiunii sale, instituind cetăţenia Uniunii Europene şi creând un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.”

 

Întrebare: Care sunt principalele drepturi incluse în capitolul referitor la Demnitate?

 

 

6.Capitolul II – Libertatea include următoarele drepturi şi libertăţi: dreptul la libertate şi la securitate, respectarea vieţii private şi de familie, protecţia datelor cu caracter personal, dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie, dreptul la educaţie, dreptul la muncă, dreptul de proprietate, dreptul la azil, protecţia în caz de expulzare şi extrădare; libertatea de gândire, de conştiinţă şi libertatea religioasă, libertatea de exprimare şi de informare, libertatea de întrunire şi de asociere, libertatea artelor şi ştiinţelor, libertate profesională, libertatea de a desfăşura o activitate comercială

 

Întrebare: Care sunt prevederile Cartei în privința protecției datelor cu caracter personal?

 

 

7.Într-o Europă bazată pe respectarea drepturilor fundamentale şi a statului de drept, pe instituţii democratice şi independente egalitatea între cetățeni este esențială. Ea nu poate fi asigurată decât prin înlăturarea oricăror forme de discriminare.

 

Întrebare: Enumerați principalele motive ce stau la baza discriminării între persoane, interzise de Carta drepturilor fundamentale.

 

 

8.Deși unele societăți tradiționaliste nu consideră vârsta ca un obstacol pentru întemeierea unei familii sau prestarea unui serviciu la un loc de muncă, exploatarea prin muncă a copiilor intră în contradicție cu valorile europene.

 

Întrebare: Care sunt prevederile Cartei referitoare la încadrarea în muncă a copiilor și care este vârsta la care un tânăr se poate angaja în România?

 

 

9. Printre drepturile politice înscrise în tratatele ce stau la baza comunității europene se numără și dreptul de a alege și de a fi ales atât in Parlamentul European, cât și in alegerile locale.

 

Întrebare: Care este modalitatea prin care sunt votați membrii Parlamentului European, potrivit Cartei drepturilor fundamentale?

 

 

10.Funcționarea instituțiilor europene este supravegheată la nivel european, iar orice neregulă în funcționarea acestora poate fi sesizată chiar de către cetățenii europeni.

 

Întrebare: Cum se numește instituția care poate fi sesizată de cetățenii europeni cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituţiilor europene? Există și în România?