Din totalul de 75 de angajați (personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic)

în Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” s-au vaccianat până în prezent 55 de persoane (73,33 procente)